Rapšach - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Místo a způsob jak získat příslušné informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Obec Rapšach zveřejňuje informace následujícími způsoby:

· na úřední desce – na obecním úřadu

· na internetové úřední desce na adrese: http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/deska.asp?u=13937

· informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

Ústně

· osobně na Obecním úřadě v Rapšachu v úředních dnech a v úředních hodinách:

Po - Pá 8:30 - 12:00
Po 12:30 - 19:00
Út 12:30 - 17:00
Pá 12:30 - 15:00

· telefonicky na tel. č.: 384 786 113, 384 786 102

Písemně

· na adrese: Rapšach 7

· faxem na fax. č.: 384 786 113

Elektronickou poštou

· e-mail: ourapsach@j-hradec.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

· utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

· obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)

· skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení

· skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.

· zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

Zodpovídá: Správce Webu