Rapšach - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Dotace a granty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V RAPŠACHU

Datum: 11. 12. 2023

PROJEKT
PODPORA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ - ZŠ A MŠ V RAPŠACHU (2024-2025)

2023 Dotace Jihočeského kraje - POV

Datum: 18. 10. 2023

Obci Rapšach byla poskytnuta dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje - Výměna oken a dveří na budově č.p. 8 ve výši 144 000,- Kč

2023 Dotace Jihočeského kraje

Datum: 14. 6. 2023

MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II

2022 Dotace Jihočeského kraje – POV

Datum: 23. 11. 2022

Neinvestiční dotace ve výši 266 000,- Kč na realizaci akce
„Oprava fasády a balkónu budovy obecního úřadu č.p. 7 Rapšach“

2021 Dotace Jihočeského kraje – POV

Datum: 3. 1. 2022

Více v příloze

Dotace JK Rekontrukce chodníků a osvětlení 2020

Datum: 30. 11. 2021

Více v příloze

2021 Ministerstvo pro místní rozvoj Chodník podél silnice III/1508

2021 Ministerstvo pro místní rozvoj Chodník podél silnice III/1508

Datum: 5. 11. 2021

Chodník podél silnice III/1508

Dotace Jihočeského kraje 2021

Dotace Jihočeského kraje 2021

Datum: 27. 10. 2021

Dotační program – Podpora sportu, I. výzva pro rok 2021

2021 Dotace Ministerstvo pro místní rozvoj – Rekonstrukce fasády budovy Základní školy v Rapšachu 2. etapa

2021 Dotace Ministerstvo pro místní rozvoj – Rekonstrukce fasády budovy Základní školy v Rapšachu 2. etapa

Datum: 22. 9. 2021

Integrovaný regionální operační program

Dotace Jihočeského kraje 2021

Dotace Jihočeského kraje 2021

Datum: 15. 9. 2021

Dotační program – Podpora školství – Výměna oken a dveří ZŠ Rapšach č.p. 290

2021 Dotace JK z Programu obnovy venkova – Oprava fasády na objektu ZŠ Rapšach č.p. 290

2021 Dotace JK z Programu obnovy venkova – Oprava fasády na objektu ZŠ Rapšach č.p. 290

Datum: 14. 9. 2020

Více v příloze

Dotace JK Podpora sportu – Časomíra pro SK Rapšach 2020

Datum: 9. 9. 2020

Více v příloze